Rotary tüzüğü , potansiyel bir üyenin kulübe kabulunde izlenecek yöntemi açık bir şekilde belirlemiştir. "Öneren Kişi", Rotary'nin büyüme ve gelişmesinde anahtar kişidir. Çünkü bu sponsor kişi olmaksızın bir bireyin Rotaryen olması olası değildir. Önerici kişi, aday üyenin ismini sekretere ya da üyelik komitesine sunmakla bitmez.


Rotary tüzüğü , potansiyel bir üyenin kulübe kabulunde izlenecek yöntemi açık bir şekilde belirlemiştir. "Öneren Kişi", Rotary'nin büyüme ve gelişmesinde anahtar kişidir. Çünkü bu sponsor kişi olmaksızın bir bireyin Rotaryen olması olası değildir. Önerici kişi, aday üyenin ismini sekretere ya da üyelik komitesine sunmakla bitmez. Her ne kadar Rotary, aday öneren kişi için resmi görevler belirlemiş değilse de, Rotary'deki uygulama ve gelenekler, aşağıdaki adımların atılmasını ilke olarak benimsemiş bulunmaktadır.

Üye Öneren Kişinin Sorumlulukları:

 • Potansiyel üyeyi, üye önermeden önce bir kaç toplantıya davet ediniz;
 • Üye adayını bir kaç oryantasyon/bilgi verici Rotary toplantısına götürünüz;
 • İlk ay boyunca, yeni üyeyi her hafta tüm Rotary kulüp üyelerine tanıştırınız;
 • Yöntemi öğrenebilmesi ve dostluk ruhunu gözlemlemesi için yeni üyeyi bir başka kulübe yapacağınız devam tamamlama toplantısına götürünüz;
 • Yeni üye ve eşini kulübün sosyal etkinliklerine, yemeklerine ve sair etkinliklerine davet ediniz;
 • Yeni üye ve eşini beraberinizde Bölge Konferansı'na götürünüz;
 • Yeni üye, aktif bir Rotaryen olana dek ona özel rehberlik yapınız.

"Önerici Kişi" yukarıda anılanları yerine getirdiğinde, önerdiği kişinin kısa sürede iyi bir Rotaryen olacağını ve bu yeni kazanımla Rotary'nin de güç kazandığını görecektir.

Rotary tüzüğü , potansiyel bir üyenin kulübe kabulunde izlenecek yöntemi açık bir şekilde belirlemiştir. "Öneren Kişi", Rotary'nin büyüme ve gelişmesinde anahtar kişidir. Çünkü bu sponsor kişi olmaksızın bir bireyin Rotaryen olması olası değildir. Önerici kişi, aday üyenin ismini sekretere ya da üyelik komitesine sunmakla bitmez. Her ne kadar Rotary, aday öneren kişi için resmi görevler belirlemiş değilse de, Rotary'deki uygulama ve gelenekler, aşağıdaki adımların atılmasını ilke olarak benimsemiş bulunmaktadır.

Üye Öneren Kişinin Sorumlulukları:

 • Potansiyel üyeyi, üye önermeden önce bir kaç toplantıya davet ediniz;
 • Üye adayını bir kaç oryantasyon/bilgi verici Rotary toplantısına götürünüz;
 • İlk ay boyunca, yeni üyeyi her hafta tüm Rotary kulüp üyelerine tanıştırınız;
 • Yöntemi öğrenebilmesi ve dostluk ruhunu gözlemlemesi için yeni üyeyi bir başka kulübe yapacağınız devam tamamlama toplantısına götürünüz;
 • Yeni üye ve eşini kulübün sosyal etkinliklerine, yemeklerine ve sair etkinliklerine davet ediniz;
 • Yeni üye ve eşini beraberinizde Bölge Konferansı'na götürünüz;
 • Yeni üye, aktif bir Rotaryen olana dek ona özel rehberlik yapınız.

"Önerici Kişi" yukarıda anılanları yerine getirdiğinde, önerdiği kişinin kısa sürede iyi bir Rotaryen olacağını ve bu yeni kazanımla Rotary'nin de güç kazandığını görecektir.